blind platform

Χώρα: Ελλάδα

Καλλιτέχνες:
Abdullah Ahmadi, Almudena Blanco, Angelica Cathariou, Tamara Chalmpouni, Rafika Chawise, Abdlmhm Dhim, Leila Eftetahi, Malen Garmendia, Francisco Gentico, Soren Ghaedi, Farahnaz Ghorbani, Dora Giannaki, Parya Rezaei Irani, Emma Jimenez, Nadia Kalara, Jo Kalavrou, Ebrahim Karimi-Arab, Manos Karatzogiannis, Christina Katsari, Amir Keshmeri, Eftychia Kiourtidou, Maria Koliopoulou, Alex Koromilas, Ioko-Ioannis Kotidis, Rowena Ludford, Pavlina Marvin, Maro Mihalakakos, Aggela Milonakou, Mohammad-Ali Motamedi, Innamana Pettyll, Anna Pangalou, Eugenia Papageorgiou, Athina Pourea, Danae Sioziou, Thanos Tsekouras, Dimitra Tzanou, Salahedin Vahabpoor, Anastasia Vlachaki, Adonis Volanakis, Konstadina Xafi


Country: Greece

Artists:
Abdullah Ahmadi, Almudena Blanco, Angelica Cathariou, Tamara Chalmpouni, Rafika Chawise, Abdlmhm Dhim, Leila Eftetahi, Malen Garmendia, Francisco Gentico, Soren Ghaedi, Farahnaz Ghorbani, Dora Giannaki, Parya Rezaei Irani, Emma Jimenez, Nadia Kalara, Jo Kalavrou, Ebrahim Karimi-Arab, Manos Karatzogiannis, Christina Katsari, Amir Keshmeri, Eftychia Kiourtidou, Maria Koliopoulou, Alex Koromilas, Ioko-Ioannis Kotidis, Rowena Ludford, Pavlina Marvin, Maro Mihalakakos, Aggela Milonakou, Mohammad-Ali Motamedi, Innamana Pettyll, Anna Pangalou, Eugenia Papageorgiou, Athina Pourea, Danae Sioziou, Thanos Tsekouras, Dimitra Tzanou, Salahedin Vahabpoor, Anastasia Vlachaki, Adonis Volanakis, Konstadina Xafi